EV 2005

ELECTRIC CAR

29 September 2005, București

Scientific papers

Suntem pregătiţi pentru automobilul electric? – Dr.ing. Virgil RACICOVSCHI-ICPE

Competiţia vehiculelor electrice. Competitori, comentatori, câştigători – Prof. dr. Aurelian CRĂCIUNESCU (UPB – Fac. Electrotehnica)

Asociaţia AVER – implicare în viitorul dezvoltării unui transport ecologic – Prof. dr. Grigore DANCIU (UPB- Fac. Transporturi)

Dezvoltare regională durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării prinpromovarea tehnologiilor nepoluante în transport şi monitorizarea factorilor demediu – Vigil RACICOVSCHI, Mihaela CHEFNEUX, Laurenţiu VĂTAFU, Sergiu COSTOIU (ICPE)

Soluţii pentru vehicule electrice şi hibride – Prof. dr. Răzvan MĂGUREANU (UPB)

Soluţii noi pentru caroserii uşoare pentru automobile – Prof. dr. Iosif Ţăposu (INAV), ing. Costel FETCU (AVI Craiova)