EV 2002

ELECTRIC CAR – FUTURE SOLUTION FOR CLEAN CITIES

3 to 4 October 2002, Pitești

Scientific presentations

Sisteme de acţionare moderne pentru vehicule electrice – o provocare pentru ingineria electrică – Prof. Dietrich Naunin, Universitatea Tehnică Berlin, Preşedintele Asociaţiei Germane pentru Automobile Electrice

Stadiul prezent al vehiculelor electrice în Europa – prof. dr. ing. Aurelian Crăciunescu, Universitatea Politehnică Bucureşti

Vehiculul electric, o soluţie pentru utlizarea raţională a energiei şi reducerea poluării urbane – prof. dr. ing. Nicolae Vasile, dr.ing. Virgil Racicovschi , ICPE Bucureşti

Consideraţii privind fiabilitatea sistemelor electronice integrate în automobilul electric – prof.dr.ing. Mihai Octavian Popescu, prof.dr.ing. Claudia Laurenta Popescu, Universitatea Politehnică Bucureşti

Sistemul Car Sharing în Europa şi România. Despre necesitatea utilizării vehiculelor electrice în sistem – Ing. Florin Dragomir, RATB

Pilele de combustie. Principii, construcţie şi utilizare pe vehicule – prof.dr.ing. Corneliu Marinescu, Universitatea Transilvania, Braşov

Scientific papers

Preocupări ale Catedrei de Automobile a Universităţii din Piteşti privind propulsia electrică a autoturismelor – dr.ing. Dănuţ Gabriel Marinescu, Universitatea din Piteşti

Preocuparile ICPE privind echiparea cu propulsie hibrida a unor autovehicule româneşti – Ing. Floarea Vasile, ing. Mihaela Scorţescu – ICPE Bucureşti

Vehicul electric uşor cu utilizări multiple, în construcţie modulară – ing. Mihaela Chefneux, ing. Laurenţiu Vătafu, ing. Sergiu Costoiu – ICPE Bucureşti

Maşină electrică pentru vehicule electrice hibride – ing. Paul Minciunescu, ICPE Bucureşti

Echipament pentru acţionarea, reglajul şi frânarea vehiculelor ecologice –  ing. Sigismund Şlaiher, ICPE Bucureşti

Implicarea cercetării româneşti în dezvoltarea pilelor de combustie cu membrană polimeră schimbătoare de protoni – chim. Aurora Petică, ICPE CA

Oportunitatea utilizării surselor noi de energie regenerabilă pentru promovarea transportului ecologic – conf.dr.ing. Emilian Petre Zaides, ICPE Bucureşti

Zece argumente în favoarea vehiculului electric uşor – ing. Mihaela Chefneux, ing. Laurenţiu Vătafu, ing. Relu Balaban, ing. Ionel Chiriţă, ing. Sergiu Costoiu – ICPE Bucureşti